Functiegebieden

Interim Controller / Hoofd financiële administratie

Vele jaren ben ik werkzaam geweest als controller en hoofd financiële administratie waarbij ik ruime ervaring heb opgedaan betreffende het beheren en verbeteren van financiële organisaties en de consolidatie van diverse binnenlandse en buitenlandse financiële bedrijven. Daar ik voor enkele internationale bedrijven werkzaam ben geweest heb ik ruime kennis opgebouwd inzake Dutch GAAP, Belgium GAAP en US GAAP. Dit maakt mij de ideale persoon om mij in te zetten bij een tijdelijk vervanging. Mijn kennis en ervaring maakt het mij mogelijk me snel in te leven en in te werken binnen een organisatie.

Projectmanager

Als projectmanager heb ik diverse financiële systemen ontwikkeld en geautomatiseerd waaronder een ledenreserverekening voor 1.800 dierenartsen met een totale inleg van € 10 mln. Mijn projectmatige aanpak, hierbij gebruikmakend van Prince 2, mijn interesse in IT, mijn vaardigheden om door te vragen, mijn analytisch vermogen, mijn vermogen om snel te kunnen anticiperen en om snel een goed beeld te krijgen van de wensen en eisen zorgen voor een succesvolle implementatie.

ERP systemen

Ervaring met ERP systemen heb ik opgebouwd door de implementatie van de systemen Unit4 en SAP. Daarnaast heb ik kennis betreffende de systemen Exact, AFAS en Microsoft Dynamics. Mijn financiële achtergrond, mijn kennis betreffende logistieke systemen en de brede kennis in deze systemen maken het mij mogelijk de juiste keuze te maken voor een organisatie betreffende het systeem en ervoor te zorgen dat de implementatie snel en gedegen plaats zal vinden conform de wensen en eisen van de organisatie.


Financial close and reporting solutions

Ik heb ruime ervaring met het implementeren en werken met  het Business, Planning and Consolidation (BPC voorheen Outlooksoft) software van SAP en met Oracle Hyperion Financial Management (HFM). Met Hyperion heb ik tevens ervaring in de modules Enterprise, Essbase en Smartview. De kennis van deze pakketten maken het mij mogelijk om, na een grondige analyse van de wensen en eisen, een juiste keuze te maken voor de betreffende organisatie en te zorgen, middels een nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, voor een snelle implementatie en overdracht.


Opzetten en inrichten financiële administraties

Voor diverse bedrijven heb ik financiële administraties opgezet en ingericht in Nederland als ook in België. Mijn ervaring met de Starreveld typologieën handelsbedrijven, agrarische bedrijven, dienstverleningsbedrijven, overheidshuishoudingen en privaat rechtelijke gemeenschappen en mijn kennis over diverse financiële systemen, maken het mij mogelijk de juiste administratieve inrichting te bewerkstelligen met de bijbehorende administratieve organisatie.